Artykuł sponsorowany

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji budynku?

Jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji budynku?

Termomodernizacja budynków to proces, który pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu mieszkańców. Dofinansowanie do termomodernizacji budynku to szansa na przeprowadzenie niezbędnych prac bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów. W artykule przedstawiamy warunki, które trzeba spełnić, aby ubiegać się o takie wsparcie, w tym m.in. o wykonaniu audytu energetycznego.

Audyt energetyczny jako kluczowy element

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o dofinansowanie do termomodernizacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Jest to analiza zużycia energii w budynku oraz identyfikacja możliwości oszczędności energetycznych. Audyt musi być wykonany przez uprawnionego audytora energetycznego, który sporządzi stosowną dokumentację zawierającą m.in. dane dotyczące zużycia energii, ocenę stanu technicznego budynku oraz propozycje działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii.

Dokumentacja aplikacyjna i formalności

Po wykonaniu audytu energetycznego należy zgromadzić potrzebną dokumentację aplikacyjną. W zależności od programu dofinansowania, może to obejmować m.in. wniosek o dofinansowanie, umowę najmu lub własności lokalu, dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty wymagane przez instytucję udzielającą wsparcia. Ważne jest także sprawdzenie, czy budynek spełnia wymagania formalne, takie jak np. wiek budynku czy jego przeznaczenie.

Wybór odpowiedniego programu dofinansowania

W Polsce dostępnych jest wiele programów dofinansowania termomodernizacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Przykładem programu krajowego jest Program Czyste Powietrze, który oferuje wsparcie finansowe na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Na poziomie regionalnym warto zwrócić uwagę na programy oferowane przez województwa oraz samorządy lokalne. Ważne jest zatem dokładne zapoznanie się z dostępnymi programami oraz wybór tego, który najlepiej odpowiada potrzebom inwestora.

Zakres prac objętych dofinansowaniem

Dofinansowanie na termomodernizację może obejmować różnorodne prace, takie jak ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi czy montaż systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii. Warto pamiętać, że nie wszystkie prace kwalifikują się do uzyskania wsparcia finansowego. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy dokładnie sprawdzić, jakie prace są objęte dofinansowaniem w ramach wybranego programu oraz jakie są wymagania dotyczące ich wykonania.